SITUATII DE URGENTA PSI-PC

psiPrin serviciul extern in domeniul Situatiilor de Urgenta, clientii nostri beneficiaza de un pachet complet de documente obligatorii conform legii si specificului societatii si locurilor de munca proprii, precum si de masuri efective, la sediu si puncte de lucru, in vederea intrarii in conformitate cu cerinetele legale specifice in domeniu si preveniri active a situatiilor de urgenta.

Servicii externalizate in domeniul Situatiilor de Urgenta – Documentatie:

 • Intocmirea actelor de autoritate privind modul de organizare privind situatiile de urgenta;
 • Intocmirea deciziilor de numire a Cadrului tehnic PSI sau a persoanelor cu atributii in domeniul Situatiilor de Urgenta in cadrul societatii;
 • Intocmirea dispozitiilor privind modul de organizare a instruirii lucratorilor in domeniul Situatiilor de Urgenta;
 • Intocmirea tematicilor si materialelor detaliate de instruire a salariatilor pentru toate tipurile de instruire (Introductiv generala, la locul de munca, periodica);
 • Intocmirea dispozitiilor de reglementare a fumatului, lucrului cu foc deschis, lucrul cu substante periculoase, masuri specifice de prevenire a incendiilor in perioadele cu temperaturi caniculare;
 • Intocmirea planurilor de protectie, interventie, evacuare;
 • Intocmirea Fisei obiectivului;
 • Intocmirea dosarului de instructiuni specifice in domeniul situatiilor de urgenta, conform specificului activitatii ;clientului
 • Intocmirea registrelor obligatorii de evidenta si verificare;
 • Intocmirea rapoartelor periodice (control intern, analiza a capacitatii de aparare impotriva incendiilor etc).

Servicii externalizate in domeniul Situatiilor de Urgenta – Activitati de prevenire si protectie in domeniul Situatiilor de Urgenta la sediul Clientului:

 • Organizarea activitatii in domeniul SU pentru fiecare loc de munca si la nivel de societate, stabilirea perssonaelor responsabile in acest sens, a atributiilor si raspunderilor individuale, in functie de organigrama societatii;
 • Stabilirea necesarului de dotare cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, a amplasarii si semnalizarii acestora;
 • Stabilirea cailor de evacuare si adunare;
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat de incendiu;
 • Participarea la instruirea lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta, verificarea prin sondaj a insusirii cunostintelor;
 • Verificarea implementarii si respectarii cerintelor legale si specifice societatii in domeniul situatiilor de urgenta prin controale interne periodice, intocmirea rapoartelor de control intern si aducerea la cunostinta angajatorului a neregulilor constatate;
 • Organizarea exercitiilor practice de interventie, evacuare in caz de situatii de urgenta, demonstratii practice de utilizare a mijloacelor PSI etc.;
 • Participare la Controalele efectuate de Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta.