SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

ssmServiciul Extern de Prevenire si Protectie (S.E.P.P.) al Isera Consulting Services asigura clientilor sai, din anul 2007, servicii profesionale in domeniul Securitatii si sanatatii in munca, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale angajatorilor conform prevederilor legislatiei in vigoare intr-un mod organizat, procedural, eficient ca timp si costuri.

Securitatea si sanatatea in munca este parte integranta si cu o importanta deosebita in politicile de resurse umane si gestionare a proceselor de munca, avand ca obiectiv identificarea si implementarea continua a masurilor si mijloacelor necesare in vederea imbunatatirii conditiilor de munca, a prevenirii evenimentelor de munca si diminuare sau eliminare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, precum si a costurilor suplumentare generate de acestea.

Scopul echipei noastre este acela de a veni in sprijinul clientilor nostri cu un serviciu profesional, adaptat si personalizat in functie de nevoile specifice fiecarui client, care sa aduca in primul rand un aport de valoare organizatiei acestuia.

Servicii externalizate in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca:

 • Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire Profesionala
 • Planul de Prevenire si Protectie
 • Serviciu permanent cu executie periodica de Prevenire si Protectie
 • Cercetare Evenimente de Munca
 • Coordonare Santiere Temporare si Mobile

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala reprezinta una dintre principalele obligatii ale oricarui angajator, conform Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca. Mai mult decat atat, insa, Evaluarea riscurilor sta la baza activitatilor de prevenire a riscurilor la locul de munca, respectiv de integrare a principiilor de prevenire a riscurilor si protectie a securitatii si sanatatii lucratorilor in procedurile si procesele interne ale oricarei organizatii in vederea

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala se efectueaza in baza metodei I.N.C.D.P.M. si consta in identificarea si clasarea riscurilor pentru fiecare loc de munca si unitate teritoriala, pentru fiecare dintre cele patru componenete ale sistemului de munca: executant,mijloace de productie, sarcina de munca si mediu de munca, ierarhizarea acestora in functie de nivelul partial de risc si stabilirea masurilor concrete, de natura tehnica si organizatorica, in vederea diminuarii sau eliminarii lor.

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Planul de prevenire si protectie este documentul definitor si centralizator al ansablulului de masuri de prevenire si protectie ce trebuie implementate pentru diminuarea si eliminarea factorilor de risc identificati prin Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

Planul de prevenire si protectie stabileste masurile de natura tehnica, organizatorica, sanitara si de alta natura, actiunile ce trebuiesc luate in vederea realizarii acestora, persoanele responsabile si termenele de realizare pentru fiecare loc de munca si constituie un document esential in managementul securitatii si sanatatii in munca, precum si in planificarea corecta si cat mai exacta a bugetelor necesare activitatii de prevenire si protectie.

SERVICIU EXTERN IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

ISERA CONSULTING SERVICES asigura clientilor sai servicii externe de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca la standarde inalte de calitate, eficienta si eficacitate.

Prin modul de organizare si prestare a serviciilor noastre, asiguram Clientului atat baza de informatii si documentatie necesare in vederea organizarii activitatii de prevenire si protectie, cat si asistenta permanenta in vederea implementarii si imbunatatirii continue a nivelului de securitate a muncii si sanatate a lucratorilor la locul de munca si indeplinire a cerintelor legale in domeniul SSM in societate.

Serviciul periodic de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde:

 • Indeplinirea de catre Serviciul Extern de Prevenire si Protectie a obligatiilor legale ale Angajatorului, conform Lg. 319/2006 Art. 15, in baza Anexei de Servicii Prestate stabilite de comun acord cu acesta;
 • Organizarea activitatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca in cadrul societatii clientului, corelarea acestora cu procedurile interne ale clientului, existente in domeniul SSM sau in domenii conexe si complementare;
 • Verificarea periodica a locurilor de munca si activitatii lucratorilor, a modului de respectare a cerintelor de securitate si sanatate in munca, informarea angajatorului privind deficientele constatate, propunerea de masuri in vederea imbunatatirii modului de respectare a prevederilor SSM in cadrul societatii;
 • Intocmirea materialelor de instruire pentru Instruirea Introductiv Generala a noilor angajati, Instruirea la locul de munca, tematica anuala de instruire periodica a lucratorilor, pe post si loc de munca, testarile aferente fiecarui tip de instruire;
 • Efectuarea Instruirii Introductiv Generale pentru personalul nou angajat, testarea cunostintelor dobandite, intocmirea Fisei individuale de instruire in domeniul SSM;
 • Indrumarea conducatorilor locurilor de munca in vederea efectuarii corecte si complete a instruirii la locul de munca si a instruirii periodice, verificarea prin sondaj a instruirii corespunzatoare a lucratorilor;
 • intocmirea, impreuna cu angajatorul si/sau reprezentantii acestuia, persoanele desemnate de catre acesta, a actelor de autoritate privind modul de organizare a activitatii SSM in societate, a deciziilor de numire conducatori loc de munca, alte persoane responsabile din punct de vedere SSM, a anexelor la fisele de post pentru persoane numite cu atributii in domeniul SSM si pentru lucratori, privind raspunderile in domeniul SSM la locul de munca;
 • Intocmirea instructiunilor proprii in domeniul securitatii si sanatatii in munca specifice fiecarui loc de munca, tinand cont de specificul activitatilor desfasurate de catre lucratori;
 • Verificarea si actualizarea periodica a documentatiei SSM a clientului tinand cont de modificarile aparute la locul de munca sau in legislatia in vigoare in domeniul SSM;
 • Efectuarea inregistrarilor si/sau indrumarea personalului responsabil cu efectuarea inregistrarilor in Evidentele si Registrele necesare conform legii;
 • Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.

CERCETAREA EVENIMENTELOR DE MUNCA

ISERA CONSULTING SERVICES va pune la dispozitie o echipa competenta si cu vasta experienta in cercetarea evenimentelor de munca de orice natura.

Serviciul de cercetare a evenimentelor de munca, conform Capitolului VI, Sectiunea 2-a din Legea 319/2006 si Capitolului VII, Sectiunea 2-a din H.G. 1425/2006, modificata și completata cu H.G. 955/2010 si H.G. 1242/2011, are ca scop stabilirea cauzelor si a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul de munca, a persoanelor responsabile si a masurilor ce se impun pentru prevenirea producerii altor evenimente similare.

Serviciul se presteaza atat pentru clientii ARSEMCO EHS, cat si pentru societati cu forme de organizare a securitatii si sanatatii in munca interne, dar care doresc ca cercetarea evenimentului de munca sa fie efectuata de catre un serviciu extern cu experienta in domeniu, in regim 24/7, in orice locatie din tara.

Serviciul cuprinde:

 • deplasarea expertilor nostri la locul producerii evenimentului de munca, in regim 24/7, la nivel national
 • prelevarea de informatii si probe in cel mai scurt timp de la producerea evenimentului: fotografii si schite la locul producerii evenimentului, declaratii ale martorilor evenimentului, angajatilor implicati in eveniment, documente SSM si conexe necesare cercetarii evenimentului
 • intocmirea notei de constatare la locul producerii evenimentului
 • comunicarea evenimentului catre ITM pe raza caruia acesta s-a produs
 • intocmirea dosarului de cercetare a evenimentului de munca
 • intocmirea Procesului Verbal de cercetare a evenimentului de munca
 • depunerea documentelor la ITM pe raza caruia s-a produs evenimentul
 • intocmire FIAM si Anexa FIAM
 • urmarirea evolutiei dosarului pana la avizarea acestuia

COORDONARE SANTIERE TEMPORARE SI MOBILE

ISERA CONSULTING SERVICES EHS va pune la dispozitie o echipa performanta si avand o vasta experienta in domeniul santierelor temporare si mobile, in diverse domenii ale ingineriei (constructii, instalatii, electrica, mecanica), completata si imbogatita prin cursuri de perfectionare si experienta profesionala in Coordonarea in materie de securitate si sanatate a santierelor temporare si mobile conform HG 300/2006.

ISERA CONSULTING SERVICES dispune in prezent de o echipa formata din patru Coordonatori in materie de securitate si sanatate pe santiere temporare si mobile si asigura servicii SSM pe santiere in toata tara.

Serviciul Coordonare Santiere Temporare si Mobile cuprinde:

 • Intocmirea Planului de securitate si sanatate al santierului, pentru Serviciul de Coordonare la nivel de Beneficiar sau Manager de Proiect;
 • Intocmirea Planului Propriu de securitate si sanatate pentru Subantreprenori;
 • Intocmirea si mentinerea la zi a Registrului Jurnal de Coordonare;
 • Intocmirea Dosarului de Interventii Ulterioare;
 • Organizarea Sedintelor de Coordonare, intocmirea si difuzarea rapoartelor de sedinta, urmarirea realizarii si respectarii masurilor de securitate stabilite;
 • Analiza riscurilor potentiale pe categorii de lucrari si utilaje care vor face obiectul santierului;
 • Organizarea controalelor periodice in santier, urmarirea modului de respectare a cerintelor SSM in santier, intocmirea Proceselor Verbale cu constatarile efectuate in cadrul controalelor, masurile dispuse si termenele de realizare si transmiterea acestora catre Beneficiar, MP, Antreprenor General, Subantreprenori;
 • Adaptarea Planului de securitate si santate al santierului in functie de evolutia lucrarilor;
 • Stabilirea masurilor de securitate pentru lucrarile cu nivel de risc ridicat, comunicarea sub semnatura partilor implicate anterior inceperii acestora si verificarea modului de respectare a cerintelor SSM pe durata desfasurarii lor;
 • Stabilirea cerintelor minime SSM in faza de Organizare de santier, planul de semnalizare a santierului, adaptarea acestora ori de cate ori este necesar;
 • Intocmirea Regulamentului de Santier.