PROTECTIA MEDIULUI

protectia mediului inconjuratorOferim consultanta pentru:

Identificarea cerintelor de indeplinit pentru conformarea la legislatia in vigoare privind protectia mediului:

  • Analiza incadrarii societatii in criteriile de autorizare
  • Identificarea deseurilor generate
  • Intocmire decizie persoana desemnata cu gestiunea deseurilor

Obtinerea autorizatiei de mediu:

  • Elaborare documentatie in vederea autorizarii
  • Depunere documentatie la Agentia Judeteana de Mediu

Mentinerea autorizatiei de mediu:

  • Urmarirea respectarii criteriilor de acordare a autorizatiei de mediu
  • Intocmirea Declaratiei privind obligatiile la fondul de mediu

Gestionarea si depozitarea deseurilor:

  • Intocmire formulare pentru pastrarea evidentei lunare a gestiunii deseurilor
  • Intocmire formulare de raportare lunara / anuala catre Agentia Judeteana de Mediu